پاکسازی پوست

پاکسازی پوست روش های متفاوتی دارد که از جمله آن ها می توان به استفاده از ماسک های مخصوص ترکیبی تایید شده و یا ادغام آن ها با روش های درمانی مانند میکرودرم ابریژن و … اشاره نمود .

در مطب آقای دکتر طباطبایی هر فرد پس از معاینه توسط ایشان نسخه خاصی از پاکسازی پوست را در صورت لزوم دریافت خواهند نمود .